o kancelarii

Patenty są najlepszym i najbardziej skutecznym środkiem kontrolowania konkurencji. (...) Patenty są jedyną legalną formą absolutnego monopolu". Edwin J. Prindle, America By Design (1906)

Służymy pomocą w ubieganiu się o rejestrację znaków towarowychwzorów przemysłowych,wynalazkówwzorów użytkowych i innych praw własności przemysłowej. Pomagamy ocenić, czy pomysły naszych Klientów są rzeczywiście nowatorskie i czy warto w nie inwestować.

Występujemy przed Urzędem Patentowym RP, unijnym Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie i Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium.