Służymy pomocą w uzyskiwaniu praw własności przemysłowej. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach zgłoszeniowych dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i wynalazków w Polsce, Europie i wielu innych krajach świata. Wspieramy w prowadzeniu sporów. Pomagamy w utrzymaniu ochrony praw już udzielonych. Mamy doświadczenie w zarządzaniu prawami wyłącznymi. Pracujemy dla wielkich, małych i jeszcze mniejszych firm, a także dla osób fizycznych. Wszyscy Klienci są dla nas jednakowo ważni.

Znaki towarowe

Zgłaszamy znaki w Urzędzie Patentowym RP i Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Pośredniczymy w rejestracji znaków na całym świecie. Mamy doświadczenie w rejestrowaniu znaków międzynarodowych w Biurze Międzynarodowym WIPO. Prowadzimy badania zdolności rejestrowej znaków.
Monitorujemy zgłoszenia konkurencji.

Więcej

 • doradzamy Klientom, jak najlepiej chronić ich oznaczenia
 • prowadzimy badania zdolności rejestrowej, sprawdzamy, czy badane oznaczenia nie naruszają praw osób trzecich
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach zgłoszeniowych przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
 • pośredniczymy w dokonywaniu zgłoszeń w zagranicznych urzędach patentowych
 • odpowiadamy na pisma dotyczące przeszkód rejestracji
 • doradzamy w postępowaniach wszczętych na skutek złożonych sprzeciwów
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach odwoławczych przed Kolegium Orzekającym UP RP, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, składamy apelacje od orzeczeń wydanych przez EUIPO

 • pomagamy w utrzymaniu ochrony zarejestrowanych znaków, pilnujemy terminów wnoszenia opłat i składania wniosków o przedłużenie
 • składamy wnioski o zmianę danych w rejestrach
 • monitorujemy zgłoszenia znaków identycznych lub podobnych, a także zgłoszenia znaków konkurencji
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych
 • wspieramy radą i pomocą w transakcjach dotyczących praw do znaków towarowych – badamy stan prawny nabywanych praw, piszemy i opiniujemy umowy, wnosimy o rejestrację transakcji w urzędach
 • zwracamy szczególną uwagę na to, żeby zakres ochrony zgłaszanych znaków, a także zakres świadczonych usług jak najlepiej odpowiadał rzeczywistym potrzebom i sile ekonomicznej Klienta. Proponujemy alternatywne rozwiązania.

Wynalazki

Reprezentujemy zgłaszających wynalazki i wzory użytkowe przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym oraz w postępowaniach międzynarodowych w trybie PCT przed Biurem Międzynarodowym WIPO w Genewie. Pośredniczymy w dokonywaniu zgłoszeń w innych krajach świata. 
Prowadzimy badania patentowe.

Wzory przemysłowe

Pomagamy chronić wzornictwo przemysłowe nie tylko w Polsce i Unii Europejskiej. Reprezentujemy Klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także Biurem Międzynarodowym WIPO. 
Pomagamy w przygotowaniu materiału ilustracyjnego.

Więcej

 • doradzamy Klientom, jak najlepiej chronić ich produkty
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach zgłoszeniowych przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
 • pośredniczymy w dokonywaniu zgłoszeń w zagranicznych urzędach patentowych
 • odpowiadamy na pisma dotyczące przeszkód rejestracji
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach odwoławczych przed Kolegium Orzekającym UP RP, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, składamy również apelacje od orzeczeń wydanych przez EUIPO
 • doradzamy w postępowaniach wszczętych na skutek złożonych sprzeciwów i wniosków o unieważnienie

 • doradzamy Klientom, jak najlepiej chronić ich wzornictwo
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach zgłoszeniowych przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
 • pomagamy w utrzymaniu ochrony zarejestrowanych wzorów – pilnujemy terminów wnoszenia opłat
 • składamy wnioski o zmianę danych w rejestrach
 • reprezentujemy Klientów w postępowania spornych przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych
 • wspieramy radą i pomocą w transakcjach dotyczących praw do wzorów – badamy stan prawny nabywanych praw, piszemy i opiniujemy umowy, wnosimy o rejestrację transakcji w urzędach

Zespół

AG GÓRSKA TUŁECKI SPÓŁKA PARTNERSKA KANCELARIA PATENTOWA I RADCOWSKA
ul. Długa 59 lok. 5, 31-147 Kraków  |  NIP: 6762575363  |  REGON: 385074253  |  KRS: 0000818605

Tel.: 12 631 15 09, 12 631 16 75
Fax: 12 623 70 93
email: kancelaria@gorska.com.pl